Ερμηνεία παλιάς μουσικής (Π. Αδάμ)


ΕΚΤ-141 Η ερμηνεία της παλιάς μουσικής
(Αναγέννηση, Μπαρόκ)

8 συναντήσεις – 24 διδακτικές ώρες – Διάρκεια 1 έτος.

Το εργαστήριο αφορά την ιστορικά τεκμηριωμένη ερμηνεία της παλιάς μουσικής, και απευθύνεται κατά βάση σε προχωρημένους εκτελεστές οργάνων και τραγουδιστές. Άλλοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το παρακολουθήσουν ως ακροατές.

Θα μελετηθούν όποια έργα παλιάς μουσικής θέλουν να παίξουν οι συμμετέχοντες, με ιδιαίτερη έμφαση στο στυλ, τα στολίδια, τις πηγές, και ό,τι άλλο αφορά ή ενδιαφέρει περισσότερο τους συμμετέχοντες ανάλογα με την ειδικότητά τους.

Διδασκαλία: Παναγιώτης Αδάμ

Οι συναντήσεις θα γίνονται στo Ωδείο Αthenaeum (Αδριανού 3, Θησείο), Παρασκευές 18:00 – 21:00, περίπου μια φορά το μήνα.

Προκαταρκτική συνάντηση (για πρόσθετες πληροφορίες και καθορισμό υπολοίπων ημερομηνιών): Σάββατο 13 Οκτωβρίου, ώρα 3:00 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να γράψετε στη φόρμα της σελ. “Επικοινωνία” (πάνω δεξιά).

Update
Ημερομηνίες συναντήσεων:
26 Οκτωβρίου
16 Νοεμβρίου
30 Νοεμβρίου
11 Ιανουαρίου
22 Φεβρουαρίου
29 Μαρτίου
5 Απριλίου
31 Μαΐου

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.