Προγράμματα συναντήσεων

Ερμηνεία παλιάς μουσικής (Π. Αδάμ)

(περισσότερα…)


Το σύγχρονο πιάνο (Λ. Ράμου)

(περισσότερα…)


Ερμηνεία παλιάς μουσικής (Π. Αδάμ)

(περισσότερα…)


Θεωρία, ανάλυση και τεχνική της μουσικής

(περισσότερα…)


Ανοιχτή συνάντηση

(περισσότερα…)


Η μουσική του Ίγκορ Στραβίνσκυ

(περισσότερα…)


Τεχνικές Διεύθυνσης (Μ. Οικονόμου)

(περισσότερα…)


Το σύγχρονο πιάνο (Λ. Ράμου)

(περισσότερα…)


Η μουσική του Palestrina και της εποχής του (Π. Αδάμ)

(περισσότερα…)


Θεωρία, ανάλυση και τεχνική της μουσικής (Π. Αδάμ)

(περισσότερα…)


Η Μουσική σε Ευρώπη και Αμερική τον εικοστό αιώνα (Α. Καλογεράς)

(περισσότερα…)


Music for Media (Α. Μούζας)

(περισσότερα…)


Ερμηνεία παλιάς μουσικής (Π. Αδάμ)

(περισσότερα…)


2012-13: Ημερομηνίες μαθημάτων Καλογερά & Αδάμ (ΘΑΤ)

(περισσότερα…)


Ανοιχτή συνάντηση

(περισσότερα…)


Το σύγχρονο πιάνο (Λ. Ράμου)

(περισσότερα…)


Ερμηνεία παλιάς μουσικής (Π. Αδάμ)

(περισσότερα…)


Θεωρία, ανάλυση, τεχνική (Π. Αδάμ)

(περισσότερα…)


Music for Media – Film Scoring (Αλ. Μούζας)

(περισσότερα…)


Η Μουσική στην Ευρώπη τον 20ό αιώνα (Αλ. Καλογεράς)

(περισσότερα…)


2011-2012: Ημερομηνίες μαθημάτων Καλογερά – Αδάμ

(περισσότερα…)


Ανοιχτή συνάντηση

(περισσότερα…)


Πρόγραμμα Μαρτίου-Απριλίου

(περισσότερα…)


Πρόγραμμα Φεβρουαρίου 2011

(περισσότερα…)