2011-2012: Ημερομηνίες μαθημάτων Καλογερά – Αδάμ


13 Οκτωβρίου 2011 Πέμπτη
14 Οκτωβρίου 2011 Παρασκευή
15 Οκτωβρίου 2011 Σάββατο
16 Οκτωβρίου 2011 Κυριακή

3 Νοεμβρίου 2011 Πέμπτη
4 Νοεμβρίου 2011 Παρασκευή
5 Νοεμβρίου 2011 Σάββατο
6 Νοεμβρίου 2011 Κυριακή

15 Δεκεμβρίου 2011 Πέμπτη
16 Δεκεμβρίου 2011 Παρασκευή
17 Δεκεμβρίου 2011 Σάββατο
18 Δεκεμβρίου 2011 Κυριακή

12 Ιανουαρίου 2012 Πέμπτη
13 Ιανουαρίου 2012 Παρασκευή
14 Ιανουαρίου 2012 Σάββατο
15 Ιανουαρίου 2012 Κυριακή

16 Φεβρουαρίου 2012 Πέμπτη
17 Φεβρουαρίου 2012 Παρασκευή
18 Φεβρουαρίου 2012 Σάββατο
19 Φεβρουαρίου 2012 Κυριακή

23 Φεβρουαρίου 2012 Πέμπτη
24 Φεβρουαρίου 2012 Παρασκευή
25 Φεβρουαρίου 2012 Σάββατο (συναυλία) *

29 Μαρτίου 2012 Πέμπτη
30 Μαρτίου 2012 Παρασκευή
31 Μαρτίου 2012 Σάββατο
1 Απριλίου 2012 Κυριακή

24 Μαΐου 2012 Πέμπτη
25 Μαΐου 2012 Παρασκευή
26 Μαΐου 2012 Σάββατο
27 Μαΐου 2012 Κυριακή

31 Μαΐου 2012 Πέμπτη
1 Ιουνίου 2012 Παρασκευή
2 Ιουνίου 2012 Σάββατο
3 Ιουνίου 2012 Κυριακή

7 Ιουνίου 2012 Πέμπτη
8 Ιουνίου 2012 Παρασκευή
9 Ιουνίου 2012 Σάββατο (συναυλία) *
10 Ιουνίου 2012 Κυριακή

14 Ιουνίου 2012 Πέμπτη
15 Ιουνίου 2012 Παρασκευή
16 Ιουνίου 2012 Σάββατο (Open House)
17 Ιουνίου 2012 Κυριακή

21 Ιουνίου 2012 Πέμπτη
22 Ιουνίου 2012 Παρασκευή
23 Ιουνίου 2012 Σάββατο *
24 Ιουνίου 2012 Κυριακή

Τα μαθήματα του Αλέξανδρου Καλογερά θα γίνονται στις παραπάνω ημερομηνίες. Το μάθημα Σύγχρονη μουσική Ι θα γίνεται Παρασκευές 19:00-22:00 και Κυριακές 12:00-15:00 – βλ. και χωριστή ανακοίνωση. Τα υπόλοιπα από Πέμπτη 19:00 μέχρι και Δευτέρα 12:00 (οι ακριβείς ώρες αποφασίζονται από κοινού στην προκαταρκτική συνάντηση του Σεπτεμβρίου).

Το μάθημα Θεωρία, ανάλυση και τεχνική του Παναγιώτη Αδάμ θα γίνεται στα παραπάνω Σάββατα (17:30-20:30), εκτός από τα σημειωμένα με αστερίσκο – βλ. και χωριστή ανακοίνωση.

Οι διαλέξεις θα γίνονται Σάββατα 19:00-21:00.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.