Ημερομηνίες μαθημάτων Αλέξανδρου Καλογερά


7 Οκτωβρίου Πέμπτη
8 Οκτωβρίου Παρασκευή
9 Οκτωβρίου Σάββατο
10 Οκτωβρίου Κυριακή

11 Νοεμβρίου Πέμπτη
12 Νοεμβρίου Παρασκευή
13 Νοεμβρίου Σάββατο
14 Νοεμβρίου Κυριακή

9 Δεκεμβρίου Πέμπτη
10 Δεκεμβρίου Παρασκευή
11 Δεκεμβρίου Σάββατο
12 Δεκεμβρίου Κυριακή

13 Ιανουαρίου Πέμπτη
14 Ιανουαρίου Παρασκευή
15 Ιανουαρίου Σάββατο
16 Ιανουαρίου Κυριακή

17 Φεβρουαρίου Πέμπτη
18 Φεβρουαρίου Παρασκευή
19 Φεβρουαρίου Σάββατο
20 Φεβρουαρίου Κυριακή

24 Φεβρουαρίου Πέμπτη
25 Φεβρουαρίου Παρασκευή
26 Φεβρουαρίου Σάββατο (συναυλία)

31 Μαρτίου Πέμπτη
1 Απριλίου Παρασκευή
2 Απριλίου Σάββατο
3 Απριλίου Κυριακή

19 Μαΐου Πέμπτη
20 Μαΐου Παρασκευή
21 Μαΐου Σάββατο
22 Μαΐου Κυριακή

26 Μαΐου Πέμπτη
27 Μαΐου Παρασκευή
28 Μαΐου Σάββατο
29 Μαΐου Κυριακή

2 Ιουνίου Πέμπτη
3 Ιουνίου Παρασκευή
4 Ιουνίου Σάββατο (Open House)
5 Ιουνίου Κυριακή

9 Ιουνίου Πέμπτη
10 Ιουνίου Παρασκευή
11 Ιουνίου Σάββατο (συναυλία)
12 Ιουνίου Κυριακή

Ενδέχεται τα Σαββατοκύριακα μέσα Μαρτίου και μέσα Απριλίου να συγχωνευτούν από 30 Μαρτίου έως 4 Απριλίου και να προστεθεί 16-19 Ιουνίου.

Οι ώρες αποφασίζονται από κοινού στην προκαταρκτική συνάντηση του Σεπτεμβρίου.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.